iPad Mini      the New iPad      iPad 2      iPad 

iPad VoiceOver

iOS 6 için iPad Kullanma Kılavuzu

 iPad VoiceOver

VoiceOver, ekranda görünenleri sesli olarak açıklar böylece iPad'i görmeden de kullanabilirsiniz.

VoiceOver, ekranda seçtiğiniz her bir öğe hakkında sizi bilgilendirir. Bir öğeyi seçtiğinizde, öğenin etrafı VoiceOver imleci (siyah bir dikdörtgen) ile çevrilir ve VoiceOver öğenin adını söyler veya öğeyi açıklar.

Ekrandaki farklı öğeleri duymak için ekrana dokunun veya parmaklarınızı sürükleyin. Metni seçtiğinizde, VoiceOver metni okur. Seslendirme İpuçları’nı açarsanız, VoiceOver size öğenin adını söyleyip yönergeler sunabilir—örneğin “açmak için çift dokunun”.

 Yeni bir ekrana gittiğinizde, VoiceOver bir ses çalar, sonra ekrandaki ilk öğeyi seçip seslendirir (genellikle sol üst köşedeki öğeyi). VoiceOver, ekran yatay veya düşey olarak görüntülendiğinde ve ekran kilitlendiğinde ya da kilidi açıldığında da size haber verir.

Not: VoiceOver, Ayarlar > Genel > Uluslararası bölümündeki Bölge Biçimi ayarı tarafından da etkilenebilen ve Uluslararası ayarlarında belirtilen dilde konuşur. VoiceOver, tüm diller için olmasa da pek çok dilde geçerlidir.

 Temel VoiceOver bilgileri

 Önemli: VoiceOver, iPad'i denetlemek için kullandığınız hareketleri değiştirir. VoiceOver açıldıktan sonra, artık iPad'i kullanmak için VoiceOver hareketlerini kullanmanız gerekir—hatta standart çalışmanızı sürdürmek üzere tekrar VoiceOver’ı kapatmak için bile.

VoiceOver’ı açma ya da kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin. VoiceOver’ı açmak veya kapatmak için Ana Ekran düğmesini üç kez tıklamayı da ayarlayabilirsiniz.

Ekranı keşfetme: Parmağınızı ekranın üzerinde sürükleyin. VoiceOver dokunduğunuz her bir öğeyi seslendirir. Bir öğeyi seçili bırakmak için parmağınızı kaldırın.

• Öğeyi seçme: Öğeye dokunun veya parmağınızı üzerinde sürüklerken kaldırın.

• Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme: Tek parmağınızla sağa veya sola itin. Öğe sırası soldan sağa, yukarıdan aşağıyadır.

• Üstteki veya alttaki öğeyi seçme: Düşeyde Dolaşma’yı açmak için rotoru kullanın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı itin.

• Ekrandaki ilk veya son öğeyi seçme: Dört parmağınızla yukarı veya aşağı itin.

• Öğeyi ada göre seçme: Öğe Seçici’yi açmak için ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla üç kez dokunun. Daha sonra arama alanına bir ad yazın veya liste boyunca alfabetik olarak hareket etmek için sağa veya sola itin ya da listenin sağ tarafındaki tablo dizinine dokunun ve öğe listesi boyunca hızlı bir şekilde hareket etmek için yukarı veya aşağı itin.

• Seçili bir öğenin adını daha kolay bulmak amacıyla değiştirme: Ekranın herhangi bir yerine iki parmağınızla iki kez dokunup parmaklarınızı basılı tutun.

• Seçilen öğenin metnini seslendirme: Rotor denetimini karakterlere veya sözcüklere ayarlayın, sonra tek parmağınızla aşağı veya yukarı itin.

• Seslendirme ipuçlarını açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin.

• Fonetik yazımı dahil etme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Kullan bölümüne gidin.

• En üstten başlayarak ekranın tamamını okuma: İki parmağınızla yukarı itin.

• O anki öğeden başlayarak ekranın altına kadar okuma: İki parmağınızla aşağı itin.

• Seslendirmeyi durdurma: İki parmağınızla bir kez dokunun. Seslendirmeyi sürdürmek için yeniden iki parmakla dokunun. Başka bir öğeyi seçtiğinizde seslendirme otomatik olarak devam eder.

• VoiceOver sesini kapatma: Üç parmağınızla çift dokunun. Seslendirmeyi yeniden açmak için üç parmağınızla tekrar çift dokunun. Yalnızca VoiceOver seslerini kapatmak için, Sesli/Sessiz anahtarını Sessiz’e ayarlayın. Harici bir klavye bağlıysa, VoiceOver sesini kapatmak veya açmak için klavyedeki Kontrol tuşuna da basabilirsiniz.

Seslendirme sesini ayarlama: Daha kolay anlamanız için VoiceOver seslendirme sesinin özelliklerini ayarlayabilirsiniz:

• Seslendirmenin ses yüksekliğini değiştirme: iPad’deki ses yüksekliği düğmelerini kullanın. Ses yüksekliğini rotora ekleyebilir ve ayarlamak için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz.

• Seslendirme hızını değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver bölümüne gidin ve Konuşma Hızı sürgüsünü sürükleyin. Konuşma Hızı’nı rotora ekleyip daha sonra düzenlemek için yukarıya veya aşağıya da kaydırabilirsiniz.

• Perde değişimini kullanma: VoiceOver bir grubun (bir liste veya tablo gibi) ilk öğesini seslendirirken yüksek bir perde ve bir grubun son öğesini seslendirirken de düşük bir perde kullanır. Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Perde Değişimi bölümüne gidin.

• iPad’de kullanılan dili değiştirme: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Dil bölümüne gidin. Bazı dillerin VoiceOver telaffuzları Ayarlar > Genel > Uluslararası > Bölge Biçimi tarafından etkilenir.

• Telaffuzu değiştirme: Rotoru Dil’e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Dil yalnızca, birden fazla telaffuz seçtiyseniz rotorda kullanılabilir.

• Dil rotorunda kullanılabilecek telaffuzları seçme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru bölümüne gidin. Listedeki bir dilin konumunu değiştirmek için,    simgesini yukarıya veya aşağıya sürükleyin.

• Temel okuma sesini değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Sıkıştırılmış Ses Kullan bölümüne gidin. 

 iPad’i VoiceOver ile kullanma

 iPad'in kilidini açma: Kilidi Aç sürgüsünü seçin, daha sonra ekrana çift dokunun.

Seçilen öğeyi etkinleştirmek için “dokunma“: Ekranda herhangi bir yere çift dokunun.

Seçilen öğeye “çift dokunma”: Ekranda herhangi bir yere üç kez dokunun.

Sürgüyü ayarlama: Sürgüyü seçin ve daha sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı itin.

VoiceOver açıkken standart bir hareketi kullanma: Çift dokunun ve parmağınızı ekranda basılı tutun. Duyulan bir dizi ton, normal hareketlerin yürürlükte olduğunu belirtir. Normal hareketler, parmağınızı kaldırıncaya ve VoiceOver hareketleri yeniden kullanılmaya başlayıncaya dek etkili olmaya devam eder.

Listeyi veya ekran alanını kaydırma: Üç parmağınızla yukarı veya aşağı itin. Liste boyunca sayfa sayfa ilerlerken; VoiceOver, görüntülenen öğe aralığını söyler (örneğin, "5 ile 10 arasındaki satırlar gösteriliyor”). Liste boyunca sayfa sayfa ilerlemek yerine listeyi sürekli olarak da kaydırabilirsiniz. Çift dokunup parmağınızı basılı tutun. Bir dizi ses tonu duyduğunuzda, listeyi kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hareket ettirin. Parmağınızı kaldırdığınızda sürekli kaydırma durur.

• Bir liste boyunca sürekli olarak kaydırma: Çift dokunup parmağınızı basılı tutun. Bir dizi ses tonu duyduğunuzda, listeyi kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hareket ettirin. Parmağınızı kaldırdığınızda sürekli kaydırma durur.

• Liste dizini kullanma: Bazı listelerin sağ taraflarında alfabetik dizini vardır. Dizin, öğeleri iterek seçilemez; dizini seçmek için doğrudan ona dokunmanız gerekir. Dizin seçiliyken, dizinde ilerlemek için yukarı veya aşağı itin. Çift dokunup daha sonra parmağınızı yukarı veya aşağı da kaydırabilirsiniz.

• Listeyi yeniden düzenleme: Erişilebilirlik ayarlarındaki Rotor ve Dil Rotoru ayarları gibi, bazı listelerdeki öğelerin sırasını değiştirebilirsiniz. Bir öğenin sağ tarafındaki    simgesini seçin, çift dokunup bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun ve sonra yukarı veya aşağı sürükleyin. VoiceOver, yukarı veya aşağı taşıdığınız öğeyi sürüklediğiniz yöne bağlı olarak seslendirir.

Ana Ekran’ınızı yeniden düzenleme: Ana Ekran’da, taşımak istediğiniz simgeyi seçin. Simgeye çift dokunup parmağınızı basılı tutun, daha sonra onu sürükleyin. Siz simgeyi sürüklerken VoiceOver satır ve sütun konumunu seslendirir. Simge istediğiniz yere gelince onu bırakın. Daha fazla simge sürükleyebilirsiniz. Bir öğeyi farklı bir Ana Ekran sayfasına taşımak için, onu ekranın sol veya sağ kenarına sürükleyin. İşiniz bittiğinde, Ana Ekran düğmesine  basın.

iPad'in durum bilgilerini seslendirme: Saat, pil ömrü, Wi-Fi sinyal gücü hakkındaki bilgileri ve daha fazlasını duymak için ekranın en üstüne dokunun. Bildirimleri seslendirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver bölümüne gidin ve Bildirimleri Seslendir seçeneğini açın. Gelen SMS mesajlarının metinleri de dahil olmak üzere bildirimler, iPad kilitli olsa bile alındıkları anda seslendirilir. Okunmamış bildirimler iPad’in kilidini açtığınızda yinelenir.

Ekran perdesini açma veya kapatma: Üç parmağınızla üç kez dokunun. Ekran perdesi açıkken, ekran kapalı olsa bile ekran içeriği etkindir. 

 VoiceOver hareketlerini öğrenme

 VoiceOver açıkken, standart dokunmatik ekran hareketlerinin farklı etkileri vardır. Bunlar ve ek bazı hareketler, ekranda dolaşmanızı ve seçilen her bir öğeyi denetlemenizi sağlar. VoiceOver hareketleri, dokunmak veya itmek için iki ve üç parmakla yapılan hareketleri içerir. İki veya üç parmağınızı kullanmanızı gerektiren hareketleri yaparken en iyi sonuçları almak için; kendinizi rahat bırakın ve parmaklarınızın aralarında biraz boşluk olacak şekilde ekrana dokunmasını sağlayın.

VoiceOver hareketlerini girmek için farklı teknikler kullanabilirsiniz. Örneğin; iki parmakla dokunma hareketini, bir elinizin iki parmağını veya iki elinizin birer parmağını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Başparmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Birçok kişi bir öğeyi seçmek ve çift dokunmak yerine "ayrı ayrı dokunma" hareketini özellikle faydalı bulmaktadır: bir parmağınızla bir öğeye dokunup onu tutabilir ve sonra başka bir parmakla ekrana dokunabilirsiniz. En iyi hangisinin işinize yaradığını keşfetmek için farklı teknikler deneyin.

Hareketleriniz çalışmıyorsa, özellikle çift dokunma ve itme hareketlerinde daha hızlı davranmayı deneyin. İtmek için, parmağınızı veya parmaklarınızı ekran üzerinde hızlı bir şekilde kaydırın. VoiceOver açıldığında, ilerlemeden önce VoiceOver hareketlerini denemenize olanak tanıyan VoiceOver Denemeleri düğmesi görünür.

VoiceOver hareketlerini deneme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver bölümüne gidin ve sonra VoiceOver Denemeleri’ne dokunun. Denemeleri bitirdiğinizde Bitti düğmesine dokunun. VoiceOver Denemeleri düğmesini görmüyorsanız, VoiceOver’ın açık olduğundan emin olun.

En önemli VoiceOver hareketlerinin özeti aşağıda verilmektedir:

Dolaşma ve okuma

• Dokunma: Öğeyi seslendirir.

• Sağa veya sola kaydırma: Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçer.

• Yukarı veya aşağı kaydırma: Rotor Denetimi ayarına bağlıdır.  

• İki parmakla dokunma: O anki öğenin seslendirmesini durdurur.

• İki parmakla yukarı kaydırma: Ekranın en üstünden başlayarak tümünü okur.

• İki parmakla aşağı kaydırma: O anki konumdan başlayarak tümünü okur.

• İki parmakla “sarma”: Bir uyarıyı kapatmak veya bir önceki ekrana geri dönmek için iki parmağınızı ileri geri üç kez hızlıca hareket ettirin (“z” harfi çizer gibi).

• Üç parmakla yukarı veya aşağı kaydırma: Sayfa sayfa kaydırır.

• Üç parmakla sağa veya sola kaydırma: Bir sonraki veya bir önceki sayfaya (Ana Ekran, Borsa veya Safari gibi) gider.

• Üç parmakla dokunma: Liste içindeki konum veya metnin seçili olup olmadığı gibi ek bilgileri seslendirir.

• Ekranın en üstüne dört parmakla dokunma: Sayfadaki ilk öğeyi seçer.

• Ekranın en altına dört parmakla dokunma: Sayfadaki son öğeyi seçer. 

Etkinleştirme

• Çift dokunma: Seçilen öğeyi etkinleştirir.

• Üç kez dokunma: Öğeye çift dokunur.

• Ayrı ayrı dokunma: Bir öğeyi seçip onu etkinleştirmek için ona çift dokunmanın diğer bir yolu da, öğeye bir parmağınızla dokunup sonra ekrana başka bir parmakla dokunmaktır.

• Çift dokunma ve basılı tutma (1 saniye) + standart hareket: Standart hareketi kullanır. Çift dokunup basılı tutma hareketi iPad’e bir sonraki hareketi standart hareket olarak algılamasını söyler. Örneğin, çift dokunup parmağınızı basılı tutabilir ve daha sonra parmağınızı kaldırmadan bir anahtarı kaydırmak için parmağınızı sürükleyebilirsiniz.

• İki parmakla çift dokunma: Müzik’te, Videolar’da, Sesli Notlar’da veya Fotoğraflar’da çalar/ oynatır ya da duraklatır. Kamera’da resim çeker. Kamera’da veya Sesli Notlar’da kaydı başlatır ya da duraklatır. Kronometreyi başlatır veya durdurur.

• İki parmakla çift dokunup parmaklarınızı basılı tutma: Seçilen öğenin etiketini değiştirir.

• İki parmakla üç kez dokunma: Öğe Seçici'yi açar.

• Üç parmakla çift dokunma: VoiceOver sesini kapatır veya açar.

• Üç parmakla üç kez dokunma: Ekran perdesini açar veya kapatır. 

 VoiceOver rotor denetimini kullanma

 VoiceOver açıkken yukarı veya aşağı ittiğinizde ne olacağını seçmek için rotoru kullanın.

Rotoru çalıştırma: iPad ekranında iki parmağınızı aralarındaki bir nokta etrafında döndürün.

Rotoru Çalıştırma

 Rotora dahil edilen seçenekleri değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin ve rotoru kullanırken olmasını istediğiniz seçenekleri seçin.

Kullanılabilir rotor konumları ve etkileri ne yaptığınıza bağlıdır. Örneğin bir e-postayı okuyorsanız, yukarı veya aşağı ittiğinizde metnin sözcük sözcük ya da karakter karakter okunması arasında geçiş yapmak için rotoru kullanabilirsiniz. Bir web sayfasını tarıyorsanız, rotor ayarını metnin tümünü (sözcük sözcük veya karakter karakter) seslendirmeye veya başlıklar ya da bağlantılar gibi belirli türdeki bir öğeden başka birine atlamak için kullanabilirsiniz.

VoiceOver ile metin girme ve düzenleme

Düzenlenebilir bir metin alanına girdiğinizde, metin girmek için ekrandaki klavyeyi veya iPad’e bağlı harici bir klavyeyi kullanabilirsiniz.

Metin girme: Düzenlenebilir bir metin alanını seçin, ekleme noktasını ve ekran klavyesini görüntülemek için çift dokunun, sonra karakterleri yazın.

• Standart yazma: Sola veya sağa kaydırarak klavyede bir tuş seçin, daha sonra karakteri girmek için çift dokunun. Veya parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirerek bir tuş seçin ve bir parmağınızla tuşu basılı tutarken diğer bir parmağınızla ekrana dokunun. VoiceOver, seçildiğinde tuşu söyler; karakter girildiğinde tekrar söyler.

• Dokunarak yazma: Klavyedeki bir tuşa dokunarak onu seçin, sonra karakteri girmek için parmağınızı kaldırın. Yanlış tuşa dokunursanız, istediğiniz tuşu seçene dek parmağınızı klavye üzerinde hareket ettirin. VoiceOver, dokunduğunuz her tuşun karakterini söyler ama parmağınızı kaldırana dek karakteri girmez. Dokunarak yazma, yalnızca metin giren tuşlar için çalışır. Shift, Sil veya Geç gibi diğer tuşlar için standart yazmayı kullanın.

• Standart veya dokunarak yazmayı seçme: VoiceOver açıkken ve klavyede bir tuş seçili iken, yazma modunu seçmek üzere rotoru kullanın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Ekleme noktasını taşıma: Ekleme noktasını metinde ileri veya geri taşımak için yukarı veya aşağı kaydırın. Ekleme noktasını karakter karakter mi, sözcük sözcük mü yoksa satır satır mı hareket ettirmek istediğinizi seçmek için rotoru kullanın.

VoiceOver, ekleme noktası hareket ettiğinde bir ses çıkarır ve ekleme noktasının üzerinden geçtiği karakteri, sözcüğü veya satırı söyler. İleriye doğru sözcük sözcük hareket ederken; ekleme noktası, üzerinden geçilen her sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir. Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir önceki sözcüğün sonuna, o sözcüğü izleyen boşluğun veya noktalama işaretinin önüne yerleştirilir.

Ekleme noktasını bir sözcüğün veya cümlenin sonundaki noktalama işaretinden sonraya hareket ettirme: Karakter moduna dönmek için rotoru kullanın.

Ekleme noktasını satır satır hareket ettirirken, VoiceOver üzerinden geçtiğiniz her bir satırı söyler. İleriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası, bir sonraki satırın başına yerleştirilir (bir paragrafın son satırına ulaştığınız durumlar dışında; o zaman ekleme noktası henüz söylenmiş olan satırın sonuna taşınır). Geriye doğru hareket ettirirken; ekleme noktası söylenmiş olan satırın başına yerleştirilir.

Yazma geri bildirimini değiştirme: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Yazma Geri Bildirimi bölümüne gidin.

Yazma geri bildiriminde fonetik kullanma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Fonetik Kullan bölümüne gidin. Metin, karakter karakter okunur. Voiceover öncelikle karakteri, daha sonra onun fonetik karşılığını söyler (örneğin “f ” ve daha sonra “foxtrot”).

Bir karakteri silme: x simgesini seçin ve daha sonra çift dokunun veya ayrı ayrı dokunun. Bunu, dokunarak yazıyor olsanız da yapmalısınız. Birden fazla karakteri silmek için Sil tuşuna dokunun ve parmağınızı basılı tutun, sonra silmek istediğiniz her bir karakter için ekrana başka bir parmağınızla bir kez dokunun. VoiceOver, silinen her bir karakteri söyler. Perde Değişimi özelliği açıksa, VoiceOver silinen karakterleri daha düşük perdeden söyler.

Metin seçme: Rotoru Düzenle’ye ayarlayın, Seç’i veya Tümünü Seç’i seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın, sonra çift dokunun. Seç’i seçerseniz, çift dokunduğunuzda ekleme noktasına en yakın sözcük seçilir. Tümünü Seç’i seçerseniz, metnin tümü seçilir. Daha azını veya daha çoğunu seçmek için parmaklarınızı kıstırın veya açın. 

Kesme, kopyalama veya yapıştırma: Rotorun düzenlemeye ayarlı olduğundan emin olun. Metni seçin, Kes’i, Kopyala’yı veya Yapıştır’ı seçmek için yukarı ya da aşağı itin, daha sonra çift dokunun.

Geri alma: iPad’i sallayın, geri alınacak eylemi seçmek için sola veya sağa itin, daha sonra çift dokunun.

Aksanlı bir karakter girme: Standart yazma modunda, düz karakteri seçin, sonra çift dokunun ve diğer karakterlerin belirdiğine dair bir ses duyana dek parmağınızı basılı tutun. Seçenekleri seçmek ve duymak için sola veya sağa sürükleyin. O anki seçimi girmek için parmağınızı kaldırın.

Klavye dilini değiştirme: Rotoru Dil’e ayarlayın, sonra yukarı veya aşağı kaydırın. Uluslararası ayarlarında belirtilen dili kullanmak için “saptanmış dil”i seçin. Dil rotoru yalnızca Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Dil Rotoru bölümünde birden fazla dil seçtiyseniz görünür.

 VoiceOver’ı Safari ile kullanma

 VoiceOver açıkken Safari ile web üzerinde arama yaptığınızda; Arama Sonuçları rotor öğeleri, önerilen arama ifadeleri listesini duymanızı sağlar.

Web’de arama yapma: Arama alanını seçin, arama metninizi girin, sonra önerilen arama ifadeleri listesinde aşağı veya yukarı hareket etmek için sağa veya sola kaydırın. Daha sonra seçilen ifadeyi kullanarak web üzerinde arama yapmak için ekrana çift dokunun.

Web tarama için rotor seçeneklerini ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Rotor bölümüne gidin. Seçenekleri seçmek veya seçimlerini kaldırmak için dokunun ya da bir öğenin yerini değiştirmek için    simgesini yukarıya sürükleyin.

Dolaşırken görüntüleri atlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Görüntüleri Dolaş bölümüne gidin. Tüm görüntüleri veya yalnızca açıklaması olmayanları atlamayı seçebilirsiniz.

Daha kolay okuma ve dolaşma için sayfa karışıklığını azaltma: Safari adres alanında Okuyucu öğesini seçin (bazı sayfalarda kullanılamayabilir).

 VoiceOver’ı Harita ile kullanma

VoiceOver ile büyütebilir veya küçültebilir, bir iğne seçebilir veya bir konum hakkında bilgi alabilirsiniz.

Haritayı keşfetme: Parmağınızı ekranın üzerinde sürükleyin veya başka bir öğeye gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Büyütme veya küçültme: Haritayı seçin, rotoru Büyütme’ye ayarlayın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

Haritanın diğer bölümlerini görme: Üç parmağınızla kaydırın.

Görünür ilgi çekici yerleri tarama: Rotoru İlgi Çekici Yerler’e ayarlayın, sonra tek parmağınızla yukarı veya aşağı kaydırın.

Yolu takip etme: Parmağınızı yola basılı tutun, “İzlemeyi duraklat” ifadesini duyana kadar bekleyin, daha sonra kılavuz tonunu dinlerken parmağınızı yol boyunca hareket ettirin. Yoldan saptığınızda ses perdesi yükselir.

İğne seçme: İğneye dokunun veya iğneyi seçmek için sola ya da sağa kaydırın.

Konum hakkında bilgi alma: İğne seçiliyken, bilgi bayrağını görüntülemek için çift dokunun. Daha Fazla Bilgi düğmesini seçmek için sola veya sağa kaydırın, daha sonra bilgi sayfasını görüntülemek için çift dokunun. 

 Videoları VoiceOver ile düzenleme

 Kamera videolarını ve kısaltmak için VoiceOver hareketlerini kullanabilirsiniz.

Videoyu kısaltma: Bir videoyu görüntülerken, video denetimlerini görüntülemek için ekrana çift dokunun. Kırpma aracının başını veya sonunu seçin. Daha sonra, sağa doğru sürüklemek için yukarı veya sola doğru sürüklemek için aşağı itin. VoiceOver, o anki konumun kayıttan kısaltacağı süreyi bildirir. Kısaltmayı tamamlamak için, Kısalt’ı seçin ve çift dokunun.

VoiceOver’ı Apple kablosuz klavyeyi kullanarak denetleme 

VoiceOver’ı iPad ile eşlenmiş bir Apple kablosuz klavye kullanarak denetleyebilirsiniz.

Ekranda dolaşmak, öğeleri seçmek, ekran içeriğini okumak, rotoru ayarlamak ve diğer VoiceOver eylemlerini gerçekleştirmek için VoiceOver klavye komutlarını kullanabilirsiniz. Biri dışında tüm klavye komutlarında, aşağıdaki tabloda "VO" olarak kısaltılmış olan Kontrol-Option tuşları kullanılır.

VoiceOver Yardım, yazdığınız tuşları veya klavye komutlarını seslendirir. Klavye yerleşimini ve tuş birleşimleriyle ilişkili eylemleri öğrenmek için VoiceOver Yardım’ı kullanabilirsiniz. 

VoiceOver klavye komutları

VO = Kontrol-Option

• O anki konumdan başlayarak tümünü okuma: VO–A

• En üstten başlayarak okuma: VO–B

• Durum çubuğuna gitme: VO–M

• Ana Ekran düğmesine basma: VO–H

• Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme: VO–Sağ Ok veya VO–Sol Ok

• Öğeye dokunma: VO–Boşluk çubuğu

• İki parmakla çift dokunma: VO–”-”

• Bir sonraki veya bir önceki rotor öğesini seçme: VO–Yukarı Ok veya VO–Aşağı Ok

• Bir sonraki veya bir önceki konuşma rotoru öğesini seçme: VO–Komut–Sol Ok veya VO–Komut–Sağ Ok

• Konuşma rotoru öğesini ayarlama: VO–Komut–Yukarı Ok veya VO–Komut–Aşağı Ok

• VoiceOver sesini kapatma veya açma: VO–S • Ekran perdesini açma veya kapatma: VO–Shift-S

• VoiceOver yardımı açma: VO–K

• Önceki ekrana dönme veya VoiceOver yardımı kapatma: Escape

Hızlı Dolaşma

Ok tuşlarını kullanarak VoiceOver’ı denetlemek için Hızlı Dolaşma’yı açın.

• Hızlı Dolaşma’yı açma veya kapatma: Sol Ok–Sağ Ok

• Bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme: Sağ Ok veya Sol Ok

• Rotor ayarı tarafından belirtilen bir sonraki veya bir önceki öğeyi seçme: Yukarı Ok veya Aşağı Ok

• Birinci veya sonuncu öğeyi seçme: Kontrol–Yukarı Ok veya Kontrol–Aşağı Ok

• Öğeye "dokunma": Yukarı Ok–Aşağı Ok

• Yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru sürükleme: Option–Yukarı Ok, Option–Aşağı Ok, Option–Sol Ok veya Option–Sağ Ok

• Rotoru değiştirme: Yukarı Ok–Sol Ok veya Yukarı Ok–Sağ Ok 

Web için tek harfle Hızlı Dolaşma

Hızlı Dolaşma etkin olarak bir web sayfasını görüntülerken sayfada hızlı bir şekilde dolaşmak için klavyede aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz. Tuşa basıldığında belirtilen türdeki bir sonraki öğeye gidilir. Bir önceki öğeye gitmek için, harfi yazarken Shift tuşunu basılı tutun. 

 • Başlık: H

• Bağlantı: L

• Metin alanı: R

• Düğme: B

• Form denetimi: C

• Görüntü: I

• Tablo: T

• Statik metin: S

• ARIA referans noktası: W

• Liste: X • Aynı türdeki bir öğe: M

• Düzey 1 başlık: 1

• Düzey 2 başlık: 2

• Düzey 3 başlık: 3

• Düzey 4 başlık: 4

• Düzey 5 başlık: 5

• Düzey 6 başlık: 6

VoiceOver ile Braille ekranı kullanma

VoiceOver çıkışını Braille’de okumak için yenilenebilir bir Bluetooth Braille ekranı kullanabilirsiniz ve VoiceOver açıkken iPad’i denetlemek için giriş tuşları ve diğer denetimleri olan Braille ekranlarını da kullanabilirsiniz. iPad, popüler kablosuz Braille ekranlarının birçoğuyla çalışır. Desteklenen Braille ekranlarının listesi için, şu adrese gidin: www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

Braille ekranını ayarlama: Ekranı açın ve daha sonra Ayarlar > Genel > Bluetooth bölümüne gidip Bluetooth’u açın. Daha sonra Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidip ekranı seçin.

Küçültülmüş veya sekiz noktalı Braille’i açma veya kapatma: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik > VoiceOver > Braille bölümüne gidin.

VoiceOver ile dolaşma için kullanılan yaygın Braille komutları hakkındaki ve belli ekranlara özel bilgileri edinmek için şu adrese gidin: support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=tr_TR

Braille ekranı, Sesle Denetim için ayarlanmış olan dili kullanır. Genellikle bu, Ayarlar > Uluslararası > Dil bölümünde iPad için ayarlanmış olan dildir. VoiceOver ve braille ekranları için farklı bir dil ayarlamak amacıyla VoiceOver dil ayarını kullanabilirsiniz.

VoiceOver için dili ayarlama: Ayarlar > Genel > Uluslararası > Sesle Denetim bölümüne gidin ve sonra dili seçin.

iPad için dili değiştirirseniz, VoiceOver ve braille ekranınız için olan dili yeniden ayarlamanız gerekebilir. 

 Braille ekranınızın en sol veya en sağ hücresini sistem durumunu ve diğer bilgileri sağlamaya ayarlayabilirsiniz:

• Duyuru Tarihçesi okunmamış bir ileti içeriyor

• Şu anki Duyuru Tarihçesi mesajı okunmamış

• VoiceOver sesi kapatılmış

• iPad pili azalmış (şarjın % 20’sinden daha azı)

• iPad yatay yönde • Ekran görüntüsü kapalı

• Şu anki satır solda ek metin içeriyor

• Şu anki satır sağda ek metin içeriyor

En soldaki veya en sağdaki hücreyi durum bilgisini görüntülemeye ayarlama: Ayarlar > Genel > Erişilebilirlik> VoiceOver > Braille > Durum Hücresi bölümüne gidin ve Sol’a veya Sağ’a dokunun.

Durum hücresinin genişletilmiş açıklamasını görme: Braille ekranınızda, durum hücresinin yöneltici düğmesine basın.


   

iPad Teknik Servis
 iPad Mini      the New iPad      iPad 2      iPad