iPad Mini      the New iPad      iPad 2      iPad 

iPad Ekran Kaydırma

iPad Kullanma Kılavuzu

iPad Ekran Kaydırma

İçeriği Kaydırma:
İçeriği kaydırmak için parmağınızı yukarıya veya aşağıya doğru sürükleyin. Web 
sayfaları gibi bazı ekranlarda içeriği bir yandan diğer yana doğru da kaydırabilirsiniz.
iPad İçerik Kaydırma

İçeriği kaydırmak için parmağınızı sürüklediğinizde, ekrandaki hiçbir şey seçilmez 
veya etkinleştirilmez.

Hızlı bir şekilde kaydırmak için hafifçe itin.
iPad Uygulama Kaydırma
Kaydırmanın durması için bekleyebilir ya da kaydırmayı o anda hemen durdurmak 
için ekranın herhangi bir yerine dokunabilirsiniz. Kaydırmayı durdurmak amacıyla 
ekrana dokunma, hiçbir şeyi seçmez ya da etkinleştirmez.
Bir listenin, web sayfasının veya e-postanın en başına hızlı bir şekilde kaydırmak için, 
sadece durum çubuğuna dokunmanız yeterlidir.


   

iPad Teknik Servis
 iPad Mini      the New iPad      iPad 2      iPad